Oba muže soudce navíc poslal na doživotí do vězení a uložil jim každému peněžní pokutu ve výši v přepočtu zhruba 65 700 korun. Své oběti pak musejí zaplatit odškodnění v přepočtu 152 500 korun.

Dívčina matka zemřela na následky děsu, který zažila při pohledu na svou zmrzačenou a krvácející dceru.

Proti rozsudku, který soud vyřkl na základě islámského práva šaría, se mohou odsouzení odvolat. Sporné tresty vynesené podle šaríi bývají v Pákistánu jen zřídka vykonány, konstatuje DPA.