„Je mýtus, že děti v sirotčincích nemají rodiče,“ uvádí autorka zprávy Corinna Csakyová a dodává: „Mnohé tam jsou prostě proto, že si je jejich rodiče nemohou dovolit uživit, oblékat a vzdělávat.“

Podle ní se navíc rodiče stávají obětí sirotčinců, které je vyzývají, aby do nich děti dali. „Mnoho veřejných i soukromých poskytovatelů péče je dotováno na základě počtu dětí stále přebývajících v jejich péči. Kvůli tomu horlivě usilují o co nejvyšší počet hlav.“

V sirotčincích děti často lepší osud nečeká

V sirotčincích přitom děti bývají běžně bité, ale mohou být i znásilněné nebo skončit jako oběť obchodu s dětmi.

„Jsou známé instituce bez skrupulí, které doslova rekrutují děti za účelem zisku z mezinárodních adopcí nebo obchodu s dětmi,“ tvrdí Csakyová.

Rodiče, kteří jim děti svěří, možná doufají, že jim takto zajišťují lepší budoucnost, nebo věří, že se k nim vrátí, až jim bude osmnáct. Bojí se, že jinak by skončily na ulici, protože je živit nezvládnou.

Málo z nich si však uvědomuje, že sirotčincům také poskytují práva k dětem, varuje organizace Save The Children.

Adoptivní rodiče přitom mnohdy neznají skutečný osud dětí a skutečnost, že děti mají živé rodiče.