Celkem 57 zemí sdružených v Organizaci islámské konference (OIC) se proto pod vedením Pákistánu rozhodlo podle deníku Christians Science Monitor prosadit zákon nebo mezinárodně závaznou smlouvu, na jejímž základě by mohlo být rouhání či znevažování víry postiženo.

Muž míjí jeden z plakátů s karikaturou Mohameda na Moravském náměstí v Brně.

Dánské karikatury se staly známé po celém světě a na islámský hněv odpovídaly západní společnosti akcemi na obranu svobody projevu.

FOTO: Petr Kozelka, Právo

Zatím návrh tento týden probíral Výbor OSN pro lidská práva (UNHRC) v Ženevě, do níž vstoupil nedávno i zástupce Spojených států. USA totiž dlouho odmítaly účast v tomto orgánu OSN, který se podle nich stal hlásnou troubou režimů, které samy naprosto bezostyšně pošlapávaly práva vlastních občanů. Podobné je to i s islámskými zeměmi, které často s pomocí vlastních zákonů proti rouhání pošlapávají práva lidí s jiným vyznáním.

V islámských zemích vyvolalo před třemi lety zveřejnění karikatur proroka Mohameda nepokoje namířené proti Dánsku a dalším západním zemím.Není přitom neobvyklé, že se v arabských televizních programech karikují židé a křesťané či obyvatelé dekadentního západu. Radikální duchovní pak v kázáních označují křesťany a židy za zplozence prasat a opic.

USA jsou zásadně proti

"Někteří tvrdí, že nejlepší cesta k obraně náboženství vede přes přijetí zákonů proti pomluvě, které by omezily svobodu projevu a svobodu vyznání. S tím zásadně nesouhlasím," komentovala snahy muslimské koalice americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová.

Islámský blok to s prosazením závazné mezinárodní smlouvy nebude mít podle amerických diplomatů tak jednoduché jako s nezávaznými rezolucemi. Kromě odporu tradičních demokracií se proti novému návrhu postavilo už několik latinskoamerických a afrických zemí, které nezávazné deklarace s podobným obsahem pomáhaly schvalovat.