Je podle něj klamné domnívat se, že cyklům v ekonomice a jejich důsledkům se dá předejít vládními regulacemi nebo zaměřením na globální řízení světové ekonomiky. Prezident připomenul 20. výročí pádu komunismu ve střední a východní Evropě i to, že se za tu dobu podle něj podařilo vybudovat stabilní politickou demokracii a ekonomický systém založený na volném trhu.

 

Bylo by tragickým omylem zásadně oslabit ekonomickou svobodu ve prospěch nadstátních regulací. Z dlouhodobé zkušenosti víme, že jsme současného bohatství a ekonomického pokroku dosáhli díky volnému trhu a podnikání.Český prezident Václav Klaus

 

Díky opatřením přijatým k řešení finanční krize, jež začala před dvěma lety v USA a vedla k poklesu ekonomické aktivity na celém světě, se podle Klause podařilo vyhnout zopakování krizové situace z 30. let a také ochranářským krokům. "Ochranářství ve všech formách by tady dnes mělo být rozhodně odsouzeno," řekl.

Upozornil ale také na to, že ve snaze zvýšit všeobecnou poptávku mnoho států rozšířilo veřejné výdaje za cenu ohromného zadlužení. "Bylo by tragickým omylem zásadně oslabit ekonomickou svobodu ve prospěch nadstátních regulací. Z dlouhodobé zkušenosti víme, že jsme současného bohatství a ekonomického pokroku dosáhli díky volnému trhu a podnikání," řekl Klaus.

Zopakoval svůj názor, že světová ekonomika se bude rozvíjet odstraněním, a nikoli vytvořením překážek. Tyto překážky zkomplikují chudším zemím přístup k cizím trhům a také jejich schopnost rozvíjet se vlastními prostředky.

Krize prý také ovlivní možnosti boje s klimatickými změnami. Při rozhodování o tomto tématu Klaus doporučuje brát v potaz vědeckou debatu a uvažovat o ceně a výhodách. Dosud navrhovaná řešení jsou dle Klause velkým finančním zatížením jak pro rozvinuté země, tak pro ty rozvíjející se.

Prezident ujistil, že ČR chce zůstat aktivní ve všech oblastech činnosti OSN. "Je v našem zájmu, aby tato organizace zůstala uznávaným a významným fórem přispívajícím k blahobytu, stabilitě a mírovému řešení konfliktů dnešního světa," řekl. Připomenul také, že Česko podporuje reformu Rady bezpečnosti OSN tak, aby tato instituce byla schopná přiměřeněji reagovat na politickou i ekonomickou skutečnost. "Je nezbytné provést některé změny a my jsme připraveni o nich vážně hovořit," řekl Klaus.