Skutečnost podle AI u nejméně pěti případů dokládají někdy i velmi rozsáhlé lékařské záznamy. Držení duševně nemocných v celách pro odsouzence na smrt je v rozporu jak s japonskými zákony, tak i mezinárodním právem. O času výkonu trestu se navíc prý vězňové dozvědí po letech v izolaci jen pár hodin před popravou.

Amnesty uvedla, že vězni spolu vůbec nesmí hovořit a čas tráví na samotce. Kromě cvičení, která jsou dvakrát nebo třikrát týdně, se dokonce nesmí ani pohybovat po cele a s výjimkou návštěvy toalety musí zůstat sedět na místě. U spousty z nich se kvůli tomu vyvine psychická porucha a šalebné stavy.

Podle japonského zákona by měl výkon trestu smrti v případě duševní vyšinutosti odsouzeného zastavit ministr spravedlnosti. Amnesty však upozornila, že věznění takových lidí pokračuje, a to i po celá desetiletí.

V Japonsku v současnosti čeká na popravu 102 lidí, spousta z nich jsou starší lidé. Podle Amnesty bylo mezi lednem 2006 a 2009 v zemi popraveno 32 osob, 17 z nich bylo starších 60 let, z toho dvěma bylo přes 70 roků.