Japonsko se potýká s jednou z nejnižších porodností na světě. Jeho obyvatelstvo rapidně stárne. V současnosti je zhruba čtvrtina populace starší 65 let. V roce 2050 to podle prognóz vlády bude okolo 40 procent.

Návrh platit za děti má také své kritiky. Poukazují zejména na to, že vláda nemá na vyplácení dostatek prostředků. Navíc podle nich plán neřeší problémy rodin s dětmi, které čekají na umístění v mateřských školkách, takže jejich matky nemohou nastoupit do práce.

Podle vládních statistik figuruje na pořadníku pro umístění do mateřské školky 40 000 malých Japonců.