Pane generále, po většinu své vojenské kariéry jste velel tvrdým speciálním jednotkám americké armády. Vojákem jste již od roku 1981. Věříte, že posílení kontingentu ISAF o několik desítek tisíc vojáků stáhnutých z Iráku může zvrátit dosavadní vývoj v Afghánistánu?

Situace se zlepší částečně, jednak díky posilám, o kterých mluvíte, ale také hlavně díky postoji Afghánců, protože povstalci nejsou mezi Afgánci populární. Tyto dvě věci dohromady přinesou úspěch.

Jak chcete získat sympatie místního obyvatelstva, které zatím alespoň částečně podporuje Tálibán?

Klíčové bude přesvědčit Afghánce, že jsme na jejich straně. To děláme mnoha způsoby. Například tím, že je před povstalci chráníme, provádíme naše operace způsobem, který minimalizuje možnost jakékoliv újmy pro civilní obyvatelstvo. Další cestou je soužití speciálních sil s místní populací v krizových oblastech. Stejně důležité je i partnerství s afghánskými ozbrojenými silami.

Největší důraz ale kladu na úzký kontakt s lidmi, rozvoj země, školství... Prostě nezůstávat za ochrannými valy nebo pancířem těžké techniky a nechodit k lidem jen s helmou a v neprůstřelné vestě. Takto budeme více efektivní. Říkám všem svých vojákům, že být v kontaktu s lidmi je důležitější, než bojovat s povstalci.