Výzkumný britskoněmecký tým pracující v Severním moři zjistil 250 brýd bublin, které stoupaly z mořského dna při březích Norska. Tým testoval složení plynu v bublinách a ukázalo se, že se v nich objevuje v různě vysokých koncentracích metan. Množství je podle vědců větší než dříve.

Metan stoupal z mořského dna z hloubek mezi 150 až 400 metry, kde se uvolňoval ze sublimátů hydrátu metanu.

Metan se uvolňuje kvůli stoupající teplotě moře

Metan může být zachycen v krystalické mřížce ledu, z níž se uvolňuje při teplotách nad bodem mrazu. Ve větších hloubkách, kde je větší tlak, však zůstává vázán i v případě vyšších teplot, například v pětisetmetrové hloubce i při teplotě pět stupňů Celsia.

Protože však teplota vody stoupla v oblasti o jeden stupeň, začal se metan z hydrátu uvolňovat. Je to poprvé, kdy vědci, jejichž výzkum probíhal v rámci Mezinárodního polárního roku, pozorovali toto uvolňování metanu v souvislosti se zvýšením teploty v současné geologické éře.

Modely molekul metanu

FOTO: Profimedia

"Už jsme věděli, že u Špicberků jsou hydráty metanu a že je to oblast, kde klimatické změny probíhají rychleji, než kdekoli jinde na světě,“ uvedl profesor Tim Minshull z Národního oceánografického centra v Southamptonu a dodal, že "dlouho existovala hypotéza, že když se oteplí oceán, může se metan z hydrátů na mořském dnu uvolňovat a vyvolávat skleníkový efekt.“

Mohutností procesu byl tým zaskočen: "Nečekali jsme, že důkazy, že proces už začal, budou tak silné. Byli jsme překvapeni, že metan stoupal i odtamtud, kde dřív nebyl vidět“.

Metan zůstává v moři

Nejdůležitějším zjištěním je, že se kvůli klimatickým změnám metan nyní uvolňuje z větších hloubek Severního ledového oceánu. Podle Minshulla zjištění pomůže vytvořit model, jak se bude proces dále vyvíjet při stoupající teplotě oceánů a jak může zpětně tuto teplotu metan zvyšovat.

Vědci také zjistili, že zatím metan nestoupá do atmosféry a rozptýlil se v mořské vodě. Většina ho reaguje s kyslíkem a vytváří jiný skleníkový plyn kysličník uhličitý. Ten ale ve vodě vytváří kyselinu uhličitou, která přispívá k okyselování oceánů, což může ohrožovat život v mořích a jeho biodiverzitu.

Zdroj energie

Hydráty metanu také vznikají při podmořských sopečných erupcích. Hydráty metanu se také považují za možný zdroj energie. Jeden krychlový metr hydrátu metanu obsahuje 160 kubíků plynného metanu.