Perseidy vylétávají zdánlivě ze souhvězdí Persea, proto se podle něj jmenují. Jde o prach, který ve své dráze zanechává kometa Swift-Tuttle. Při letu zemskou atmosférou se třou o vzduch, rozžhaví se a vypaří. Přitom na obloze vytvoří světelnou čáru.

Meteor z roje perseidů na obloze nad Mont-Tendre ve Švýcarsku

Meteor z roje perseidů na obloze nad Mont-Tendre ve Švýcarsku

FOTO: Denis Balibouse , Reuters

Jinými známými meteorickými roji jsou Leonidy, což jsou prachové částice z Tempel-Tuttleovy komety a objevují se kolem 18. listopadu, nebo Geminidy, které létají v prosinci a pocházejí z planetky Phaeton. Kdysi se zřejmě srazila s jinou planetkou a od té doby zanechává ve své dráze prachové částice jako komety.

Meteor z roje perseidů na obloze nad Mont-Tendre ve Švýcarsku

Meteor z roje perseidů na obloze nad Mont-Tendre ve Švýcarsku

FOTO: Denis Balibouse , Reuters

Měsíc byl v noci v poslední čtvrti, takže bude teprve vycházet. V tu dobu po obloze létalo 100 meteorů za hodinu. Souhvězdí Persea, ze kterého meteory jakoby vyletují, je ale nízko nad obzorem, uvádí astronomka Štefánikovy hvězdárny na pražském Petříně Lenka Soumarová.

Meteor zachycený ve Frazier Parku v americké Kalifornii

Meteor zachycený ve Frazier Parku v americké Kalifornii

FOTO: Mario Anzuoni, Reuters

Perseidy zdánlivě vylétají z takzvaného radiantu, to znamená z průsečíku zpětně protažených drah Země a jejich původce, komety Swift-Tuttle, který se nachází v souhvězdí Persea. Souhvězdí Persea je na obloze mezi souhvězdími Kasiopea, Andromeda, Vozka a Býk. Prochází jím mléčná dráha a je v něm také možné vyhledat mnoho zajímavých hvězd a hvězdných soustav.

Perseidy nad kaňonem Red Rock poblíž Las Vegas v Nevadě

Perseidy nad kaňonem Red Rock poblíž Las Vegas v Nevadě

FOTO: David Becker, Reuters

Podle řecké mytologie byl král Perseus synem vládce bohů Dia. Podobně jako jiné mytologické postavy byl podle starověkých mýtů proměněn ve hvězdy a pozdvižen na oblohu, kde září jako souhvězdí.

Meteory, tedy světelné efekty, vznikají třením prachových částic z komety při průletu atmosférou Země o molekuly vzduchu. Přitom se rozžhaví a většinou vypaří. Při ionizaci okolního plynu vznikají na obloze jasné světelné čáry, které je možné pozorovat.

Meteor zachycený ve Frazier Parku v americké Kalifornii

Meteor zachycený ve Frazier Parku v americké Kalifornii

FOTO: Mario Anzuoni, Reuters

Během roku je možné pozorovat meteory i z jiných známých meteorických rojů. Leonidy, které vylétají ze souhvězdí Lva (latinsky Leon), ve své dráze zanechala Tempel-Tuttleova kometa. Objevují se kolem 18. listopadu a čas od času se postarají o podívanou na obloze, které astronomové říkají meteorický déšť. V takovém případě jich létá více než 1000 za hodinu.

Méně známé Geminidy se objevují v prosinci. Jejich zdrojem není kometa, ale planetka Phaeton. Srazila se patrně s jinou planetkou, a tak se mohl vytvořit pás částic, který se za ní táhne, podobný jako u komet.