List uvádí, že zhruba ve dvou třetinách případů podstupují umělé přerušení těhotenství zejména ženy ve věku mezi 20 až 29 lety, z nichž většina nežije ve svazku manželském.

Jedním z hlavních důvodů je údajně fakt, že čínská legislativa neposkytuje neprovdaným ženám a jejich dětem domovní registraci, čímž se budoucím potomkům přinejmenším značně komplikuje možnost získat kvalitní vzdělání, zdravotní péči a další veřejné služby.  

Podle China Daily mnoho mladých Číňanů již nepovažuje sex za tabuizované téma. Přistupuje k němu velice otevřeně a často bez skrupulí a zábran. První zkušenosti a informace získávají v poměrně raném věku především prostřednictvím internetu. Své teoretické zkušenosti poté aplikují relativně brzy v praxi. Postrádají však hodnoty, díky kterým by si k pohlavnímu životu zachovávali správný postoj. Negativním roli v problematice údajně zaujímají i rodiče dospívajících a vzdělávací zařízení. 

Deník uvedl, že jen jeden ze tří volajících na tzv. šanghajskou horkou linku věděl, jakými způsoby předcházet nebo zabránit početí. Jen pětina měla povědomí o existenci pohlavních chorob. 

Oficiální čínská politika se přívalu nových dětí a západní sexuální revoluce brání a to především pomocí svého rodinného modelu "jedna rodina - jedno dítě". Jeho vliv však postupem doby slábne. V případě, že se sami rodiče žijící ve městech narodili jako jedináčci, mohou mít dvě děti. Páry na venkově mohou mít druhé dítě tehdy, pokud se jim první narodil chlapec.