Letos podle prognóz na světě bude žít 6,8 miliardy lidí a v roce 2012 sedm miliard. Porodnost však poklesne: zatímco nyní na jednu ženu připadá 2,56 dítěte, v polovině století to má být pouze 2,02 dítěte. Pokles porodnosti povede ke stárnutí obyvatelstva.

V nejvyspělejších zemích již 22 procent obyvatel dosáhlo 60 let věku; očekává se, že v roce 2050 bude lidí starších 60 let plná třetina a starých lidí bude dvakrát více než dětí. V rozvojových zemích nyní žije jen devět procent lidí starších 60 let, za čtyři desetiletí by jich však podle očekávání měla být pětina.

Výrazné stárnutí populace očekávají demografové také v Česku. Podle projekce Českého statistického úřadu zveřejněné v květnu se střední délka života mužů prodlouží z nynějších 74,2 roku na 86,5 roku v roce 2065. Střední délka života žen nyní činí 80,3 roku, měla by však vzrůst až na 91 let. Starší 80 let by v té době měl být podle představ demografů každý sedmý Čech. Zatímco nyní v Česku žije asi 600 stoletých a starších lidí, za necelé půlstoletí jejich počet přesáhne 14 000.

Výrazně se změní také poměr ekonomicky aktivních lidí ve věku od 20 do 64 let a ekonomicky neaktivních. Zatímco nyní připadají dva ekonomicky aktivní lidé na jednoho neaktivního, za 40 let se jejich poměr zřejmě vyrovná a na této úrovni zůstane.

Růst populace a ekonomický rozvoj se však negativně podepisují na kvalitě životního prostředí. Lidé se také musí vyrovnávat s nedostatkem pracovních míst či špatnými vztahy mezi původním obyvatelstvem a migranty, které z jejich původní vlasti často vyhání bída, hlad a nulové vyhlídky na zlepšení života. Dokládají to četné zprávy mezinárodních agentur a výzkumy vědců.