Podle Davida Greeninga denní ejakulace po dobu jedno týdne snižuje počet spermií, které nenesou genetickou informaci. Páry s potížemi otěhotnět by proto podle něj měly mít styk dvakrát až třikrát týdně. Každodenní styk po delší dobu by ale počet spermií příliš snížil.

Greening studoval produkci spermií u 118 mužů, kteří mají problémy s plodností. I když u nich za sedm dní zaznamenal úbytek spermií ze 180 na 70 miliónů, u osmi z deseti pozoroval 12procentní snížení počtu spermií nenesoucích DNA informaci. Spermie jsou navíc mírně aktivnější.

Množství odborníků na rozdíl od Greeninga ovšem doporučuje, aby muži nějaký den sexuálně abstinovali kvůli navýšení počtu spermií, a tudíž i šance na partnerčino otěhotnění. Na druhou stranu by období zdrženlivosti nemělo trvat příliš mnoho dní, neboť se spermie v těle a v teple poškozují. Kvalitu ejakulátu zvyšuje také cvičení, zdravá strava, upuštění od kouření a konzumace alkoholu.