Varovná zjištění přináší zpráva 35 vědců, kteří se věnovali otázkám, jak budou lesy reagovat na klimatické změny. „Normálně lesy bereme jako brzdu globálního oteplování,“ uvedl profesor Risto Seppala z finského institutu pro výzkum lesů. „V příštích několika málo desetiletích poškození způsobená klimatickými změnami mohou vést k tomu, že se z lesů uvolní velké množství uhlíku, což vytvoří situaci, že se bude globální oteplování urychlovat", dodal.

Původně se měla konference věnovat především otázkám vlivu tvorby emisí při odlesňování, protože odlesňování představuje pětinový příspěvek ke všem emisím produkovaným lidmi. Lesy totiž v současné době více uhlíku pohlcují, než uvolňují.

Pokud se ale teploty zvýší, mohou se lesní společenství rozpadnout a přestanou vázat uhlík, který v podobě oxidu uhličitého působí jako skleníkový plyn

Vyšší teploty mohou prodlužovat sucha a podporovat šíření škůdců, což povede k dalšímu ústupu lesů. Sucho bude silnější a častější v subtropech. Vědci proto vyzývají k ochraně a zachování lesů, aby stále fungovaly jako brzda oteplování. Klimatické změny totiž mohou „prohloubit chudobu, mít negativní důsledky na lidské zdraví a prohlubovat sociální rozbroje“.