Lancet varoval právě před multirezistentní tuberkulózou, která je odolná proti nejméně dvěma druhům léčiv. Od roku 2006 bylo zaregistrováno přes půl miliónu případů multirezistentní tuberkulózy, z toho polovina v Číně a v Indii. V devíti zkoumaných zemích bývalého Sovětského svazu dosahoval podíl nemocných multirezistentní tuberkulózou sedm až 22 procent. Nejvíce jich bylo v Baku.

Autoři studie uvádějí, že země bývalého Sovětského svazu zažívají velkou epidemii tuberkulózy a že procento multirezistentních variant této nemoci je tam nejvyšší za celých třináct let, co se o ní shromažďují údaje.

Tuberkulóza je velkým problémem především v chudších zemích. Ve Francii, Nizozemsku nebo Velké Británii, je podíl multirezistentní tuberkulózy nanejvýš jedno procento. V České republice činí tento podíl podle loňských údajů asi dvě procenta. Celkově patří ČR k zemím s velmi nízkým výskytem tuberkulózy - v roce 2007 bylo zaznamenáno 871 nových případů, z čehož 15 procent tvořili cizinci.

 

Video

Nemohl jsem dýchat, říká muž nakažený tuberkulózou. Zdroj: Stream.cz