Během návštěvy Angoly, která uzavírá papežovu první cestu do Afriky, Benedikt XVI. navázal na více než 500 let existence římskokatolické církve v této africké zemi, když prohlásil, že křesťanství bylo mostem mezi místními obyvateli a portugalskými osadníky.

"V současné Angole by katolíci měli nabídnout Kristovo poselství mnohým, kteří žijí ve strachu z duchů, ze zlých mocí, jimiž se cítí ohroženi, zmateni a kteří se dokonce dostávají do fáze, kdy odsuzují děti ulice a nejstarší lidi, protože - jak říkají - jsou to čarodějové," řekl papež.

FOTO: Alessandro Bianchi, Reuters

V Africe dokonce i někteří praktikující katolíci, kteří chodí do kostela, zároveň věří tradičnímu animismu (víra v existenci nesmrtelné duše) a radí se s šamany a hadači, které církev odsuzuje. Osoby obviněné z čarodějnictví či z toho, že je posedl "zlý duch", občas ze strachu zabije dav.

Papež katolíkům radil, aby "žili v míru" s animisty a dalšími nevěřícími a "vnukli jim, že bez Krista není život úplný". Vyzval Angolany, aby se stali "novými misionáři" a přivedli ke Kristu ty, kdo věří v kouzelnictví. Ze 16 milionů Angolanů je 80 procent křesťanů, z toho zhruba 65 procent katolíků.

FOTO: Alessandro Bianchi, Reuters

Benedikt XVI. sloužil mši v luandském kostele Svatého Pavla, před nímž ho uvítal ohromný dav lidí. Děti ječely nadšením a zvedaly mobilní telefony, aby si jednaosmdesátiletého papeže vyfotily. Lidé zpívali a pohupovali se do rytmu bubínků vyklepávajících rytmus chvalozpěvů a řada žen si kolem pasu uvázala pruh látky potištěný podobenkou papeže.

Papež přiletěl do Angoly v pátek a jeho návštěva má vyvrcholit nedělní mší pod širým nebem. Očekává se, že na ni přijde až půl milionu lidí.

FOTO: Alessandro Bianchi, Reuters