Velké množství tohoto plynu, který na Zemi produkují především živé organismy, zaznamenaly v průběhu sedmiletého zkoumání tři obrovské teleskopy.

Metan, jehož přítomnost byla zjištěna spolu s vodní párou, může být vedlejším produktem tzv. metanogenů, organismů, které podle vědců žijí ve vodě pod ledovým povrchem Marsu.

Badatelé však při formulování definitivních závěrů zůstávají opatrní: upozorňují, že až další výzkumy mohou zjistit, zda plyn skutečně pochází z mikrobiálních procesů nebo jen z vulkanické aktivity.

Metan na Zemi produkují hlavně živé organismy

„Živé systémy produkují přes 90 procent metanu v zemské atmosféře; zbytek je geochemického původu. Na Marsu by plyn mohl pocházet z obou,“ uvedl NASA.

Už výsledky mise evropské sondy Mars Express z roku 2004 naznačily, že by na rudé planetě mohl být metan. Čerstvý objev NASA je však dosud nejsilnějším náznakem, že podmínky na Marsu by mohly umožňovat život jednoduchých organismů

„Metan je biologický produkt. To, že je v atmosféře Marsu, znamená, že existuje nějaký jeho doplňující zdroj,“ řekl listu The Sun profesor Colin Pillinger, který se podílel na vzniku přistávacího modulu sondy Mars Express. „Nejběžnějším zdrojem metanu jsou organismy. Pokud je v atmosféře metan, lze usuzovat, že na planetě je i život,“ dodal.