Nový tibetský vůdce by tak mohl být znám ještě před smrtí současného dalajlámy a narozením jeho vtělení. Karmapa je třetím nejvyšším mužem v tibetské buddhistické hierarchii, je považován za nejdéle vědomě se zrozujícího lámu a bývá označován jako živý buddha. Karmapa vyrostl v Tibetu, odkud Číňanům v roce 2000 uprchl do Indie.

Možnost jmenování regenta probírala minulý týden konference exilových Tibeťanů v indické Dharamsále, kde 73letý a v poslední době churavějící dalajláma od roku 1959 žije. Sněm jmenování nástupce před dalajlámovou smrtí podpořil, stejně jako dalajlámův požadavek autonomie Tibetu na Číně.

Nového dalajlámu tradičně vybírají přední tibetští mniši, kteří mají za úkol rozeznat signály od zemřelého posledního dalajlámy a identifikovat tak jeho převtělení. Současný dalajláma se narodil na východě Tibetu a jako 14. dalajláma byl identifikován ve svých dvou letech poté, co prošel zkouškami mnichů, během nichž také poznal věci svého předchůdce.

Tibeťané se obávají, že snaha dodržet tradice by mohla vést ke jmenování nového vůdce čínskou vládou.