Policie sdělila, že patnáctiletý chlapec pocházel z výše postavené kasty než dívka, které napsal dopis. Na indickém venkově jsou milostné vztahy mezi lidmi z různých kast odsuzovány. Výjimečné nejsou ani vraždy těch, kdo kastovní pravidla poruší, s cílem ochránit rodinnou čest.

Hinduistická společnost je již více než 3000 let rozdělena do dědičných, neměnných a přesně vymezených kast, které se od sebe liší pravidly o způsobu zaměstnání, vzájemných styků a sňatků a zejména společenským postavením.

Od vyhlášení nezávislosti v roce 1947 se Indie snaží kastovní systém potírat.