Tamní internetové noviny Áfaq v noci na středu oznámily, že šejk, který je také členem národní rady pro lidská práva ve Východní provincii, žádá, aby si muži směli vzít druhou ženu jen tehdy, když jim to první manželka výslovně dovolí. Kromě toho by musela manželka svému muži vystavit „osvědčení“ , z něhož vyplývá, že je morálně, finančně i tělesně schopen vzít si další ženu.

Al-Šamarí zdůraznil, že si je vědom toho, že jeho návrh rozlobí mnoho mužů v zemi. Jeho cílem ale především je posílit práva žen a dětí, které často trpí následky mnohoženství. Současně poprosil úřady a náboženské vědce o podporu pro kampaň.

V Saudské Arábii smí podle islámského práva každý muž mít současně až čtyři ženy. Toto právo, které je teoreticky spjato s podmínkou, aby pečoval o všechny ženy a děti stejně, dosud žádný náboženský vědec v S. Arábii nezpochybnil. V Turecku a Tunisku je mnohoženství zakázáno.