"I když jsme testy ještě nedokončili, máme zatím zajímavé výsledky," řekl vedoucí projektu Peter Smith z Národního úřadu pro letectví a vesmír NASA. Doplnil, že přítomnost chloristanu je překvapující, protože dosavadní analýzy jeho přítomnost neukázaly. Podle něj se ukazuje, že půdní chemie Marsu je od pozemské odlišná, i když se zpočátku zdálo, že si jsou velmi podobné.

Vědci však odmítají, že by nález chloristanu automaticky znamenal, že život na Marsu nemohl existovat, pouze je to méně pravděpodobné.

Chloristan amonný (ammonium perchlorate) se používá v raketových motorech na tuhé pohonné hmoty jako okysličovadlo. Používá jej například raketový motor amerického raketoplánu.

NASA kontroluje předstartovní procesy kontaminační kontroly, aby vyloučila, že látku na Mars zanesla sonda.

Sonda Phoenix přistála na Marsu 25. května a její plánovaná životnost byla tři měsíce. Sonda je ale zatím dostatečně funkční, a tak NASA minulý týden oznámil, že prodlužuje misi Phoenixu o pět týdnů do konce září.