"Zatím jsme vylovili 47 těl, těch 110 nezvěstných jsou většinou rybáři," uvedl zmocněnec pro oblast Severní Ubangi Mathieu Bela. Podle něj loď narazila na skálu, která není nijak označena. „Neexistují tu znamení nebo signály, nic, co by pomáhalo navigaci,“ dodal Bela. Loď vezla 182 lidí, Konžanů i obyvatelů Středoafrické republiky.

Lodní nehody v Kongu jsou časté kvůli špatnému značení říčních cesta, chybějícím mapám a častému přetížení lodí ve špatném stavu. Většina obyvatel je však odkázána právě na vratké lodě, protože v bývalé belgické kolonii, o rozloze srovnatelné se západní Evropou, je jen málo silnic. Ročně na konžských tocích zahynou stovky lidí cestujících na lodích.