Papež shromážděným připomněl příklad apoštolů, kteří se "postavili zkaženosti kultury, která je obklopovala“ v počátcích církve.

"Svět je unavený z hrabivosti, zneužívání a rozdělení, z fádnosti falešných idolů, kusých odpovědí a marných příslibů. V soukromém i veřejném životě se setkáváme s nepřátelstvím, něčím nebezpečným, jedem, který hrozí, že rozleptá všechno dobré, přetvoří naši podstatu a pokřiví smysl našeho zrození,“ řekla hlava 1,1 miliardy katolíků.

Náznaků, že je něco špatně, je podle něj v moderní společnosti nespočetně. Nejrozšířenějším problémem je podle něj spotřeba alkoholu a drog. Nejvíc ale kritizoval šíření násilí a sexuální degradaci v médiích a zábavním průmyslu.

Benedikt posluchače vyzval, aby společnost požitku odmítli. "Nenechte se zmást těmi, kdo ve vás vidí jen dalšího konzumenta na trhu neomezených možností,“ dodal.

:. Papež rovněž pochválil Austrálii za omluvu domorodcům.