Dokument uvádí, že HIV/AIDS odpovídá termínu katastrofa, jak ho definuje OSN, zcela nezpochybnitelně. Podle Spojených národů je katastrofou "závažné narušení fungování společnosti, zapříčiňující dalekosáhlé ztráty lidské, materiální a na životním prostředí, s nimiž se společnost z vlastních zdrojů není schopna vyrovnat".

IFRC dodává, že takový stav panuje v subsaharské Africe, kde žijí na dvě třetiny všech lidí, kteří jsou HIV pozitivní. Nejméně každý desátý je nakažen v zemích jako JAR, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambik, Namibie, Zambie a Svazilsko.

„Zamyšlení nad životy většiny lidí žijících v subsaharské Africe vzbuzuje více obav než naděje,“ uvedla IFRC, podle níž pociťuje následky epidemie celá společnost, nejen nemocní.

„Virus může přímo za omezování a snižování lidských a dalších zdrojů napříč společnostmi. Nákaza HIV a smrt na AIDS postihuje pracovníky všech kvalifikací v různých segmentech. Ve spojení s vysokými náklady na péči o nemocné tato omezení vedou k úpadku zdravotních a vzdělávacích systémů a produkce potravin, nedostatku kvalifikované pracovní síly a chátrání infrastruktury,“ píše se dál ve zprávě.

Světová zdravotnická organizace (WHO) počátkem měsíce informovala, že v rozvojových zemích za poslední tři roky narostl počet lidí užívajících antiretroviální léky sedminásobně. V roce 2007 jich v regionu bylo téměř tři milióny. Přesto to ale nestačí. WHO odhadla, že dalším 6,7 miliónu lidí z celkových 9,7 miliónu se léků nedostává.
OSN počátkem roku uvedla, že loni ve světě s HIV žilo přes dva milióny dětí. Většina se nakazila před narozením.