Seromba byl za tento brutální čin odsouzen už v roce 2006 na 15 let, ale odvolal se s tím, že je nevinen.

Kněz byl obviněn, že vedl milice, které útočily na lidi ukrývající se v kostele v Nyange na západě Rwandy. Lily střechou do kostela benzín, zatímco policisté do budovy házeli granáty. Protože se jim ani takto nepodařilo všechny zabít, Seromba nařídil, aby kostel srovnali se zemí buldozery, přestože byl plný lidí..


Během sto dní bylo v roce 1994 vyvražděno přes půl miliónů menšinových Tutsiů. Mnozí hledali spásu v kostelech, ale jeptišky, kněží a další představitelé kléru stáli na straně Hutů a na genocidě se podíleli. Kvůli tomu se řada Rwanďanů odklonila od katolické víry.

Soud pro válečné zločiny ve Rwandě vynesl už 32 rozsudků, včetně pěti omilostňujících. Dalších 27 procesů ještě probíhá.