Podle ministryně Jenny Macklinové je omluva prvním potřebným krokem nové labouristické vlády vůči domorodcům.

„Je to první, nezbytný krok k tomu, abychom se z minulosti pohnuli. Vláda pak může pokračovat ve zlepšování podmínek pro domorodou komunitu. Postupně by se měl smazat rozdíl 17 let v délce života nepůvodních a domorodých Australanů,“ řekla.

„Omluva bude vyslovena za australskou vládu, nepřičítá žádnou vinu současným generacím občanů,“ dodala.

Obyvatelé Austrálie
Moderní Austrálii založili před více než 200 lety přistěhovalci z Evropy. Domorodci kontinent ale obývají desítky tisíc let. Před příchodem Evropanů jich bylo několik set tisíc, od té doby jejich počet klesá. V jednu dobu se jejich počet snížil až na 60 000.
Po druhé světové válce mířili do Austrálie v hojných počtech také lidé z asijského kontinentu. Potomci Evropanů a Asiatů dnes tvoří 99 procent populace.