„Ochrana klimatu se musí stát součástí udržitelného ekonomického rozvoje a je naprosto nezbytné začít jednat teď,“ řekl na úvod indonéský ministr životního prostředí Rachmat Witoelar.

Souhrnná zpráva Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) před dvěma týdny došla k závěru, že klima planety se jednoznačně mění a dopad těchto změn může být prudký a nevratný. S více než devadesátiprocentní pravděpodobností experti tvrdí, že hlavní příčinou jsou emise skleníkových plynů.

O zprávě IPCC čtěte zde

Také OSN nedávno oznámila, že 40 nejvyspělejších států světa produkovalo v roce 2005 rekordní objem emisí skleníkových plynů. Mezitím však prezident USA George Bush vydal prohlášení, že Američané do následujícího roku emise snížily o 1,5 procenta. Bush výsledku využil k obhajobě teze, která se staví proti snižování objemu emisí za cenu omezení hospodářského růstu. Jeho postoj je v rozporu s cíli Evropské unie, která se zavázala snížit do roku 2020 emise o 20 procent.

Obtížně přijatelné Kjóto

Kjótský protokol z roku 1997 omezující emise těchto plynů se nevztahoval na rozvíjející se ekonomiky jako Čína či Indie. Administrativa George Bushe americký podpis pod protokolem v roce 2001 zrušila. Jedinou další rozvinutou zemí, která jej nepodepsala, byla Austrálie. Ta tak učinila právě v pondělí.

OSN chce na Bali dosáhnout toho, aby se účastníci shodli na zahájení rozhovorů o dohodě nahrazující Kjóto. Tato dohoda, která by měla vést ke snížení emisí skleníkových plynů do poloviny století o 50 procent, by měla být dokončena na podzim 2009.

Na dosud největší konferenci na toto téma jsou očekávány vedle zástupců vlád i tisíce dalších lidí, včetně filmových hvězd či nositele Nobelovy ceny za mír, bývalého amerického viceprezidenta Alberta Gorea. Českou republiku má od 9. prosince zastupovat ministr životního prostředí Martin Bursík.