Revidované údaje získala OSN za použití modernějších a sofistikovanějších metod sběru dat. Vyplývá z nich, že počet nově nakažených dosáhl vrcholu v roce 1998 a počet úmrtí byl nejvyšší v roce 2005. Celkové množství lidí, kteří žijí s virem HIV, se stále zvyšuje, podle nových poznatků je však tempo šíření viru pomalejší než v minulosti.

Tento trend naznačovaly i starší odhady, které ale uváděly mnohem vyšší počty nakažených. Podle nynější zprávy se letos nakazilo nebo nakazí celkem dva a půl miliónu lidí, což představuje pokles o 40 procent proti odhadu z loňského roku. Za touto výraznou redukcí stojí zejména rozsáhlá akce zkoumající rozsah epidemie v Indii.

Investice se začínají vracet, situace je nadále vážná

Dřívější údaje vykreslovaly nákazu jako vymknutou kontrole, nicméně vylepšené metody evidování pacientů ukazují odlišný obraz.

"Poprvé pozorujeme celosvětový pokles úmrtí na AIDS," řekl Kevin De Cock ze Světové zdravotnické organizace (WHO), který vede oddělení pro boj s AIDS.

Ředitel Programu OSN pro boj s virem HIV a nemocí AIDS (UNAIDS) Peter Piot uvedl, že nové odhady odrážejí zlepšení léčby a také změny v sexuálním chování lidí v některých z nejvíce postižených oblastí světa. "Vylepšené údaje nám poskytují jasnější obraz epidemie AIDS," řekl Piot a dodal: "Nepochybně se nám začínají vracet vložené investice."

Piot nicméně varoval, že přílišné uspokojení ze situace není na místě. "Vzhledem k tomu, že se virem denně nakazí 6800 lidí a 5700 lidí na AIDS každý den zemře, musíme intenzivněji usilovat o omezení důsledků AIDS v celém světě," uvedl

Pokrok i v nejpostiženější Africe

Letos se podle odhadů OSN nakazilo virem 2,5 miliónu lidí, z toho je 420 000 dětí. Na AIDS letos zemřelo 1,7 miliónu dospělých a 330 000 dětí. Nejvíce nově nakažených připadá na subsaharaskou Afriku - 1,7 miliónu. I to je však oproti loňsku podstatné snížení.

Na Afriku však AIDS doléhá zdaleka nejvíce. Žije zde 22,5 miliónu lidí s virem HIV. V Asii je nakaženo 4,9 miliónu lidí a za poslední sledovaný rok se tam HIV nakazilo 440 000 lidí.

OSN také změnila odhad doby mezi nakažením HIV a úmrtím - pokud se AIDS neléčí - z devíti na 11 let. I když je choroba AIDS zatím nevyléčitelná, je možné kombinací léků její průběh zpomalit.