Wen řekl, že minulosti je třeba se postavit, aby se vztahy mezi oběma zeměmi mohly zlepšit. Jeho cesta má prolomit ledy. "Čínský lid si přeje přátelství s japonským lidem "navzdory "tragédii", jakou byla japonská agrese do Číny před a během druhé světové války, která si vyžádala statisíce obětí. "Japonská invaze způsobila Číňanům obrovskou škodu," uvedl mimo jiné Wen. "Hluboké jizvy v srdcích Číňanů nelze popsat," dodal.

Nevinil však z agrese celé Japonsko, ale jen jeho militaristické vůdce. Většina prostých Japonců byli podle něj také oběťmi expanzionistické agresivní politiky japonských vojevůdců a politiků.

Váhavé omluvy Japonska

Japonsko se dlouho nechtělo omluvit za utrpění, která jeho agrese způsobila asijským národů a to ani ženám, které musely sloužit jako prostitutky v nevěstincích pro japonské vojáky.

V Číně se japonská soldateska dopustila největších zvěrstev, brutálně vyvraždila například většinu obyvatel Nankingu a na mnohých Číňanech také testovalo biologické zbraně. Někteří Japonci soudí, že informace o zvěrstvech jsou přehnané.

Japonsko dlouho tvrdilo, že útočilo jen na vojenské cíle narozdíl od Američanů, kteří bombardovali města. Postoj změnilo až v novém tisíciletí, kdy vyjádřilo lítost, ale neomluvilo se, natož aby oběti odškodnilo. Japonský premiér Šinzó Abe nadále navštěvuje šintoistickou svatyni Jasukuni, která je pojata jako vojenské muzeum připomínající činy japonských vojáků.