Vedení školy proto doporučilo rodičům chlapců, aby je neposílali zpět, dokud zákrok nepodstoupí. "Prosím, nechte provést to nejnutnější do dvou týdnů a přiveďte s sebou syna zpět, až se zotaví," vyzval v dopise rodiče vzdělávací ústav ve městě Kiriani, ležícím na východě Keni.

Pro přijetí chlapců na střední školu není v Keni obřízka povinná. Podle odborníků však tento zákrok omezuje možnost nákazy studentů virem HIV, který způsobuje nemoc AIDS, a některá místní školní zařízení ho proto vyžadují.

Obřízka je v řadě keňských kmenů běžně prováděna na mužích i ženách. Zatímco obřezávání mužů je odbornou veřejností pokládáno za účinný způsob jak omezit šíření AIDS, přetrvávající praxi ženské obřízky v mnohých afrických komunitách mezinárodní společenství ostře kritizuje.

Odstraňování částí ženských genitálií považují některé kultury za rituál změny dívky v ženu a za způsob prevence před promiskuitou. Zásah je pro postiženou však velmi bolestivý, způsobuje dlouhé krvácení a v důsledku infekcí často končí smrtí. Nezanedbatelný je také dopad na psychiku a budoucí sexuální život dívek, které obřízku podstoupily.