Konferenci v egyptském hlavním městě pořádala německá organizace Target, která se zasazuje o lidská práva

Účastníci konference v závěrečném prohlášení vyzvali všechny muslimy, aby přestali provádět ženskou obřízku, neboť učení islámu zakazuje, aby lidským bytostem byla způsobována bolest.

Prorok Mohamed nenechával svoje dcery obřezat, uvedl nejvyšší egyptský duchovní, muftí šajch Ali Gomá. S jeho názorem se shoduje i velký muftí při káhirské univerzitě Al-Azhar Saíd Muhammad Tantáví, nejvyšší autorita sunnitských muslimů na světě. Nařízení těchto dvou významných osobností jsou považována za závazná.

Zákrok, při němž je dívkám odříznut nebo žhavým železem vypálen klitoris, se provádí v řadě státech subsaharské Afriky, ale i v Jemenu, Ománu a dokonce i v Egyptě, kde je  od roku 1996 zakázaná, přesto některé rodiny na ni dívky i nadále posílají. Rodiče, kteří nechávají dcery obřezat, tvrdí, že zákrok brání promiskuitnímu chování jejich dcer.