Z tohoto důvodu vládní Africký národní kongres (ANC), který má většinu, žádal o podporu pro návrh nového zákona, proti kterému protestují církve i tradiční vůdci. Návrh nového zákona manželství definuje jako "dobrovolný svazek dvou lidí, kteří uzavřou církevní sňatek nebo absolvují civilní obřad a registrují se." Dosavadní zákon definoval manželství jako  "svazek mezi mužem a ženou."

Před hlasováním prohlásil kardinál Wilfrid Napier, který předsedá Africké biskupské konferenci, že takovýto zákon představuje ránu demokracii. Zákon však kritizovali i aktivisté bojující za práva homosexuálů, protože umožňuje sezdávajícím, aby nevykonávali stejné obřady v případě sňatků homosexuálů jako u heterosexuálů, jestliže je to v rozporu s jejich "svědomím, náboženstvím a přesvědčením".