Hlavní obsah

Gabčíkovu je třicet let a dál budí spory a vášně

Smlouva mezi Československem a Maďarskem o výstavbě soustavy vodních děl na Dunaji Gabčíkovo-Nagymaros se dočkala podpisu před třiceti lety, avšak projekt dodnes vyvolává vášně a spory. Na slovenské straně je stavba považována téměř za symbol národní hrdosti a Maďarsko nadále tvrdí, že může způsobit ekologickou katastrofu.

Gabčíkovu je třicet let a dál budí spory a vášně

Před podpisem mezistátní smlouvy v roce 1977 se odborníci obou států shodli, že Dunaj v úseku určeném pro výstavbu potřebuje regulaci. Obyvatelé jižního Slovenska měli ještě v živé paměti katastrofální povodně z roku 1965. Těsně před změnou režimu v Maďarsku se však z vodního díla najednou stal politický problém. Ochranáři přírody začali poukazovat na možné riziko tak obrovské stavby a toho se chytily právě vznikající nové politické strany.

Gabčíkovo-Nagymaros si vysloužilo označení "stavba komunistické megalomanie" a politické strany začaly organizovat protestní akce. V té napjaté době se v Maďarsku našlo jen málo lidí, kteří se otevřeně postavili za dostavbu vodního díla. I když předkládali odborné argumenty, byli okamžitě označeni za příznivce starého režimu. Výstavba se na maďarské straně v roce 1989 zastavila a Maďarsko pak smlouvu s Československem jednostranně vypovědělo.

Slovensko stavělo dál

Na druhé straně do vývoje rovněž zasáhla politika. I když tehdejší federální ministr životního prostředí Josef Vavroušek nesouhlasil se stavbou tak velkých rozměrů, slovenská vláda tehdejšího premiéra Vladimíra Mečiara učinila z dostavby přehrady u Gabčíkova věc národní cti. V rámci tzv. varianty C Slovensko v roce 1992 přehradilo staré koryto Dunaje u obce Čuňovo a odvedlo vodu do přívodního kanálu gabčíkovské přehrady na svém území.

Maďarsko protestovalo a prezentovalo obavy z ekologické katastrofy v unikátním ekosystému Malého Žitného ostrova, kde nastal dočasně nedostatek vody. "Kdyby Maďaři postupovali podle původního plánu, neměli by problém se zajištěním vody pro zdejší lužní lesy. Situace se stabilizovala po dohodě o přepouštění 400 kubíků vody do starého koryta Dunaje," řekl Právu vodohospodář Ján Vincent.

Stavba pomohla před povodněmi

Spor se dostal v roce 1994 až před mezinárodní soudní tribunál v Haagu. Ten však rozhodl šalamounsky - nechal na obou zemích, aby se dohodly. Jednání mezi Slovenskem a Maďarskem sporadicky probíhají, ale bez valnějšího úspěchu. Gabčíkovská elektrárna kryje 10 procent spotřeby elektřiny na Slovensku. Přehrada také snížila hrozbu povodní v této části Dunaje. V roce 2002 zvládla i stoletou vodu a zachránila před vodní katastrofou nejen slovenské, ale také maďarské území.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků