Bomby pocházely ze spojeneckého náletu v říjnu 1943. Jejich přesné umístění a skutečnost, že nevybuchly, byla určena podle leteckých snímků a porovnáním s historickými fotografiemi. Dvě bomby byly v zemi na relativně volném prostranství, třetí spočívala těsně vedle obytného domu. Evakuaci oblasti zajišťovalo na 400 policistů. Jejich úkolem bylo především dbát na to, aby nikdo nezůstal doma a úřední pokyn k evakuaci neignoroval.

Nálezy nevybuchlých spojeneckých bomb z války jsou v Německu, ale třeba i v sousedním Rakousku, které bylo součástí nacistické říše, poměrně časté. Určité procento munice včetně leteckých bomb z různých důvodů vždycky selhává; při miliónech pum svržených na Německo za války proto není neobvyklé, že se i 60 let po jejím skončení nalézají stále další nevybuchlé kusy.