Podle běžně dostupných informací se počet obětí masakrů, které Turci spáchali na Arménech, vyšplhal na 1,5 miliónu lidí. Turecko však tento počet odmítá. Podle turecké "oficiální" verze během první světové války zemřelo mnoho Arménu i Turků, ale žádná genocida se nekonala.

Turecko také pohrozilo Francii odvetnými opatřeními v hospodářské oblasti. Francie je přitom pátý největší dodavatel zboží do Turecka.

Zákon má mnoho kritiků i ve Francii

Podle francouzských odpůrců návrhu zákona by se právě nová norma mohla ukázat jako kontraproduktivní ve vztazích s Tureckem. Jeho kritici poukazují na to, že odmítavě se k zákonu stavějí i turečtí Arméni, kteří jsou pro posuzování problému kompetentnější.

Řada zastánců zákona však v parlamentní debatě argumentovala tím, že není důvod mít rozdílný přístup ke genocidě Arménů a ke genocidě, jíž se během druhé světové války dopustili nacisté na Židech. Popírání nacistického vyvražďování Židů je ve Francii trestné.