Ministři vnitra se ve čtvrtek shodli, že Schengenský informační systém druhé generace (SIS II), nezbytný pro rozšíření schengenského prostoru na nové členské země, bude připraven až v červnu 2008. Podle komisaře pro justici a vnitro Franka Frattiniho by se nové země mohly připojit do konce roku 2008. Protože nové země s odkladem nesouhlasí, Portugalsko před dvěma týdny navrhlo zmodernizovat dosud používaný Schengenský informační systém SIS I a rozšířit jej na nováčky do podzimu příštího roku.

Český ministr vnitra Ivan Langer v Lucemburku zdůraznil, že Praha trvá na dodržení slíbeného termínu, a ujistil, že na něj bude připravena. Odmítl námitky komise, že by ČR zaostávala v přípravách, podle něj jde o nepřesné informace staré půl roku. [celá zpráva] Praha podporuje portugalský návrh i přesto, že bude znamenat další náklady "několika desítek miliónů korun". Podle něj však jde o poměrně malou částku v poměru k celkovým nákladům. Kvůli zpoždění by navíc 600 pohraničních policistů muselo dál střežit přechody.

Pro portugalskou variantu se vyslovily ČR, Slovinsko, Maďarsko a Slovensko, ale pochyby dalo například najevo Polsko, které je ochotno rok posečkat. Pobaltské země zůstaly neutrální. Evropská komise se staví k návrhu chladně. Frattini uvedl, že by šlo jen o přechodné řešení, a zdůrazňoval přípravu nového SIS II. Novým zemím nabídl, že by komise mohla ustavit "fond pro rozšíření" a mohla by zvýšit svůj podíl na financování SIS II z 50 procent na 75. ČR spolu s dalšími visegrádskými státy a se Slovinskem již dříve požadovaly finanční kompenzace za náklady spojené s odkladem Schengenu