Předseda Evropské komise José Manuel Barroso uvedl, že nemíní Bulharsko a Rumunsko trestat, ale že obě země musejí tvrdě pracovat na svých reformách.

Zejména v případě Bulharska však přetrvávají pochybnosti, protože se nepodařilo potlačit organizovaný  zločin. Přijetí obou zemí je podmíněno řadou přísných opatření. Země budou kontrolovány zejména v otázkách boje s organizovaným zločinem. Opatření budou přísnější než u desítky přijaté v roce 2004, kdy vstoupila do EU i Česká republika.

Obě země také budou muset podávat zprávy o boji s korupcí. Musí také ustavit agentury pro rozdělování pomoci zemědělcům, jinak o dotace z EU přijdou. Obě země též nebudou moci vyvážet maso kvůli nemocem zvířat, ať už je to ptačí chřipka, nebo prasečí mor. Bulharská letadla též nebudou moci létat do vzdušného prostoru zemí EU, dokud země nezvýší bezpečnostní standardy v letecké dopravě.

Tvrdá opatření jsou také signálem pro další země, které chtějí do EU vstoupit, ať už jde o zbylé balkánské státy nebo Turecko. Jejich naděje na brzký vstup zmrazil předseda Evropské komise José Manuel Barroso, když řekl, že před přijetím musí být dořešen problém s institucemi EU a řekl: "Existují jisté limity schopnosti absorpce (nových členů)." 

Na vstup do EU vážně aspirují dvě země, které už vedou vstupní rozhovory: Chorvatsko (kandidátem od června 2004) a Turecko (kandidátem od prosince 1999). Obě země zahájily jednání 3. října 2005, v případě Ankary se však očekává se, že rozhovory potrvají nejméně deset let. Kandidátem je též Makedonie.