Text dokumentu bude oficiálně zveřejněn v úterý při zasedání Evropského parlamentu. "Rok 2007 je jasný, stejně jasná je ale i hrozba sankcí," řekl BBC úředník Komise. Sofii a Bukurešť tak čekají hořké kapky, diplomaticky nazývané "mechanismus asistence a ověřování pokroku po přijetí", ještě nejméně další tři roky.

Reformní kroky nastartované před vstupem tak budou muset pokračovat pod dohledem Komise i po roce 2007. Jinak se obě země nevyhnou žalobám Evropské komise a popřípadě také sankcím za nedodržení společných evropských politik.

Korupce a zločinnost

Ačkoliv se Komise domnívá, že obě země splní náročná kritéria pro vstup, přesto v mnoha oblastech značně zaostávají za průměrem pětadvacítky - jde především o oblast boje proti korupci, organizovanému zločinu a o financování zemědělské politiky.

Výtky se týkají především Bulharska, které si dlouhou dobu drželo před severním sousedem náskok a vstupní rozhovory uzavřelo s půlročním předstihem před Rumunskem. Poslední půlrok se ale "závažných výtek" ze strany Komise dočkali jen politici v Sofii, zatímco Bukurešť komisaři vyzvali k "pokračování reforem". Rumunsko by ale mělo přidat také v boji s korupcí a zlepšování výběru daní.

Ekonomiky obou zemí značně zaostávají za průměrem EU, a to včetně nových zemí přijatých v roce 2004. Obavy panují především z Rumunska, které dosáhlo statusu "fungující tržní ekonomika" teprve před dvěma lety. Kamenem úrazu obou zemí zůstává nízká konkurenceschopnost i zkostnatělost některých odvětví, především zemědělství. Bukurešť ani Sofie zatím nedokázaly zavést do praxe účinný systém pro rozdělování zemědělských dotací z EU, a jak upozorňuje BBC, mohou kvůli tomu bulharští a rumunští agrárníci přijít jen v příštím roce o milióny eur.

Obě země se také dočkají mnohých přechodných období -podobně jako desítka zemí přijatá v roce 2004.