Do Altöttingu přicestoval Joseph Ratzinger, jak zní papežovo občanské jméno, vrtulníkem. Po příletu jej přivítali pasovský biskup Wilhelm Schraml, bavorský premiér Edmund Stoiber a tisícovky lidí, které se na cestě a v centru města shromažďovaly již od časných ranních hodin. S některými z nich se papež osobně pozdravil a podával jim ruce. V tomto nejvýznamnějším poutním městě Německa, které má při 13 000 stálých obyvatel ročně asi milión poutníků, měl Benedikt XVI. své hlavní vystoupení.

Papež si stěžoval na nedostatek kněžích

Před asi 65 000 věřících si postěžoval na nedostatek kněží a zájemců o kněžské studium a povolání v dnešní době. "Sklizeň by mohla být velká, ale chybí lidé, kteří jsou připraveni se stát božími pracovníky," řekl v bazilice svaté Anny. Zdůraznil v tomto mariánském poutním místě stěžejní význam mariánského kultu pro katolickou víru a věnoval zdejší uctívané sošce Panny Marie ze 14. století, zvané Černá Madona, kopii svého papežského "rybářského" prstenu.

Návštěva v rodném městě

Navečer pak papež zavítal do deset kilometrů vzdáleného městečka Marktl am Inn, kde se 16. dubna 1927 narodil. Stejně jako v Altöttingu, i zde vybočil z protokolu a zdravil se s lidmi ve vítajícím davu. V místním farním kostele svatého Oswalda pak postál u křtitelnice, v níž byl sám po narození pokřtěn. Svůj rodný dům, na nějž o víkendu zaútočili neznámí pachatelé barvou, však nenavštívil, ačkoli skvrny byly již odstraněny.