Menší z lodí má zničený můstek. Obě plavidla však byla schopna sama doplout do doku. Příčina nehody se šetří. Mohlo k ní přispět špatné počasí. Viditelnost byla ráno velmi špatná kvůli husté mlze.

Oba trajekty spojovaly Helsingor, který proslavilo Shakespearovo drama Hamlet, se švédským Helsingborgem, jenž leží na druhé straně Öresundské úžiny.

Trajekty jezdí přes den oběma směry každých dvacet minut. Stejnou dobu trvá samotná plavba.