Genderové rozpočtování podle ministerstva financí spočívá v rovném přístupu žen a mužů k čerpání finančních zdrojů. A to jak na celostátní úrovni, tedy ve státním rozpočtu, tak na místní úrovni -v obecních rozpočtech. Tedy jde o to, aby se peníze daňových poplatníků rozdělovaly spravedlivě na krytí potřeb mužů i žen.

"V Čechách je to stále kontroverzní téma," říká poslankyně Sněmovny Anna Čurdová, předsedkyně Rady vlády pro rovné příležitosti. "Konzervativní politici i ekonomové tvrdí, že je to nesmysl, pokus o sociální inženýrství, umělé vytváření pravidel, která nikomu neprospívají. Další ale namítají - proč ne, je to přirozený odraz měnící se společnosti. Naopak, genderové rozpočtování může přinést pro rozpočet i ekonomiku nové růstové impulzy, tvrdí. Pro některé starosty je genderové rozpočtování ohrožující, protože by veškeré peníze obce nemohly jít na vybudování nového fotbalového hřiště, jiní tento princip dávno uplatňují, aniž jej tak nazývají a vedle hospody otevřou i klub pro maminky. Ale protože je to kontroverzní téma, tak místo diskuse se o tom raději nebavíme," dodává.

Praxe zaostává za teorií

Ke genderovému rozpočtování se přitom oficiálně přihlásila i Česká republika v rámci konvergenčního programu. V praxi se ale tento princip, přes metodické příručky vydané ministerstvem financí, prakticky neuplatňuje.

"Jde o to, aby rozpočet obce nevěnoval všechny peníze pouze na výstavbu hřiště, rekonstrukci hospody, ale například aby obnovil dětské hřiště, rozšířil provoz školky tak, aby mohla maminka dojíždět do práce a nebyla závislá na podpoře v nezaměstnanosti," uvádí Čurdová. "Nebo aby se výhodně zdaňovalo v případě, že oba manželé pracují".

Genderové rozpočtování spočívá například v tom, že při projektování sídlišť se prostředky na výstavbu věnují i na vybudování bezbariérových přístupů pro maminky s kočárky, na dětská hřiště, na kluby pro maminky, na lepší osvětlení, aby se ženy nemusely bát chodit z práce, na zajištění funkčního systému veřejné dopravy. Genderové rozpočtování znamená i daňové zvýhodnění služeb pro rodiny, podpora jejich rozvoje, ale i umožnění, aby otcové mohli jít na rodičovskou dovolenou.

Genderový rozpočet zvyšuje HDP

Příznivé dopady tohoto přístupu se mohou projevovat pozitivní odezvou voličů, ekonomickým růstem či příznivějším demografickým vývojem. Analýzy rovněž potvrzují, že rozpočet sestavený podle principů genderové rovnosti zvyšuje produktivitu a hrubý domácí produkt. "Genderové rozpočtování prakticky nic nestojí, ale přináší pro ekonomiku zajímavé efekty," potvrzuje ekonom Jan Švejnar. Například dostupnost veřejné dopravy, možnost využívání školek výrazně zvyšuje zaměstnanost žen. Rozvoj služeb pro rodinu zase vytváří nové pracovní příležitosti. Genderové rozpočtování funguje v severských státech, Německu a dalších státech EU. Politici, kteří je prosazují, mají prakticky zajištěnou stabilní velkou voličskou podporu žen. Ty totiž na rozdíl od mužů k volbám pravidelně a spolehlivě chodí.

Statistika jako zdroj informací

Důležitým zdrojem dat pro uplatnění genderového rozpočtování, uvádí ministerstvo financí, jsou statistiky členěné podle pohlaví (oblast zdraví, vzdělání, práce a mezd, sociálního zabezpečení, soudnictví a kriminality, veřejného života a rozhodování, rodiny a domácností). Českému statistickému úřadu byla uložena usnesením vlády povinnost pravidelně publikovat statistická data tohoto charakteru. Jedna z takových každoročně vydávaných publikací se jmenuje Muži a ženy v číslech. Statistická data umožňují politikům i ekonomům dobré podklady pro jejich rozhodování. Dokazují totiž, že v ČR skutečně je více žen než mužů. Podle toho, jak jsou rozpočty využívány, však ženy tvoří v české společnosti jakési malé, okrajové etnikum.

"Je to běh na dlouhou trať. Ledy se začnou lámat tehdy, až se s tím začnou ztotožňovat lidé. tedy starostové, zastupitelé, muži, ženy. Jde o to pochopit, o co jde," říká Čurdová.