Návrh vychází z únorové dohody ministrů financí EU, podle níž mohou mít státy do konce roku 2010 sníženou DPH ve dvou kategoriích služeb náročných na lidskou práci, ve výjimečných případech ve třech.

ČR nakonec prosadila tři oblasti výjimek, které dnes také potvrdila EK. První jsou renovace a opravy soukromých bytů a obytných domů vyjma materiálů, které tvoří podstatnou část hodnoty poskytnuté služby. Druhou je čištění oken a úklid v domácnostech a třetí domácí pečovatelské služby. V tomto případě jde například o pomoc v domácnosti a péče o děti, staré, nemocné nebo postižené osoby.

Na všechny tyto služby by se měla nadále vztahovat sazba DPH pět procent. Naopak služby kadeřníků a opraven zůstanou zdaněny 19 procenty. Do této sazby přešly společně s ostatními službami v roce 2004, kdy ČR vstoupila do EU.

Nyní musí návrh komise schválit v Radě EU členské státy. Podle diplomatů by to ale nemělo narazit na žádné potíže.