Soud podle agentury AFP shledal, že Česká republika porušila článek 8 evropské úmluvy o lidských právech. Ten hovoří o právu na soukromí a rodinný život.

Jiří Koudelka měl na základě rozhodnutí českých soudů z roku 1995 právo pravidelně vídat dceru, což matka nerespektovala. K setkání došlo jen jednou v roce 2002.

Podle prohlášení českého ministerstva spravedlnosti, tehdy znalci konstatovali, že výchova dítěte matkou trpí závažnými nedostatky. Styk dívky s otcem podle nich není možný bez předchozí terapie.