Dochází proto k tomu, že například jeden z manželů požádá v jedné zemi o rozvod, ale partner v druhé zemi nemá možnost včas zjistit, podle jakého zákona se zánik manželství odehraje. Problémem jsou i majetková vyrovnání. "Naše iniciativy usnadní život občanů, posílí právní jistotu, pružnost a přístup k soudům," zdůraznil místopředseda EK Franco Frattini.

Do pořádného právního rébusu se může dostat třeba italsko-portugalský pár, který se rozejde krátce po svatbě a každý z manželů se vrátí do vlasti. Pokud se chtějí dát rozvést, zjistí, že podle italského práva se má rozvod uskutečnit podle pravidel země, v níž se manželské soužití ponejvíce odehrávalo. Portugalské právo ovšem dává přednost zákonu země, s níž manželé mají "nejužší sepětí". Výsledkem je, že nikdo vlastně neví, podle jakého práva se rozvod nakonec odehraje.

Malta rozvod nepovoluje

EK se nepokouší zavést společná pravidla pro rozvody, ale pouze novelizovat příslušné unijní nařízení. EU se do problematiky zapojuje proto, že záležitost se dotýká i volného pohybu lidí a kapitálu. Přijetí však závisí na jednomyslném souhlasu všech vlád v Unii, s výjimkou Dánska, které je mimo tuto sféru EU.

V případě dohody má rozvádějící pár jistou možnost výběru příslušného soudu a rozvodového práva - zda podle pravidel vlasti jedné ze stran či země, v níž pár delší dobu žil. Pokud k dohodě nedojde, nařízení stanoví jasná pravidla zaručující, že pár bude rozveden podle zákonů země, s níž má "úzké sepětí". To má zajistit právní jistotu a předejít "rozvodovým dostihům" s cílem získat co největší díl ze společného majetku.

Nařízení pomíjí otázku, zda má jít o páry heterosexuální či též homosexuální, jejichž svazky umožňuje čím dál více zemí společenství. Pouze Malta nepovoluje rozvody vůbec, a to ani heterosexuálních manželství, pouze rozluku partnerů.

V jiné zemi EU než ve své vlastní žije přes sedm miliónů Evropanů. Ročně se v EU uzavírá okolo 350 tisíc manželství mezi lidmi s rozdílným občanstvím, ale každým rokem se rozvádí na 170 tisíc takových párů - to je 16 procent všech rozvodů. Odhaduje se také, že 2,5 miliónu nemovitostí v EU patří manželům žijícím v jiném členském státě.