Procedura zaměstnávání osob z nových členských zemí je nyní v Dánsku jednodušší a rychlejší. Cílem Dánska je, aby i občané z nových členských států pracovali v Dánsku za stejných podmínek jako Dánové, tzn. aby měli např. i stejné platové podmínky.

Získat zaměstnání je možné u dánských zaměstnavatelů, kteří si zažádali o tzv. "předběžné povolení" k zaměstnávání pracovních sil z nových členských zemí EU.

Vedle zrychlení a zjednodušení možnosti zaměstnání pro nováčky je nyní například možné pracovat v Dánsku na částečný pracovní úvazek. Čeští studenti při studijním pobytu v Dánsku mohou pracovat po dobu svého studia na základě stejných podmínek jako studenti z ostatních  členských zemí EU, tedy bez nutnosti žádat o zvláštní pracovní povolení.

Německo a Rakousko mají pracovní trhy pro Čechy zavřené

Češi mohou neomezeně pracovat v Irsku, Švédsku, Velké Británii, Finsku, Portugalsku, Řecku, Španělsku a na Islandu. Zjednodušená pravidla pro získávání pracovních povolení jsou pro Čechy v Dánsku a Itálii.

V některých zemích je pro české občany uvolněn přístup do sektorů, kde státy mají nedostatek svých domácích pracovních sil. Jedná se o Belgii, Francii, Lucembursko a Nizozemsko. V Německu a Rakousku se otevření pracovního trhu pro uchazeče z nových členských zemí EU zatím nechystá.