Svatý otec později odsloužil ve věznici Velletri u Říma bohoslužbu na památku poslední večeře Ježíše Krista a při tradičním rituálu umyl nohy 12 vězňům.

Před rituálem mytí nohou připomněl, že tuto činnost za časů Ježíše Krista vykonávali otroci a služebníci, kteří nohy omývali hostům domu.

Poradil vězňům, ať toto gesto, které nyní provádějí biskupové a kněží, praktikují mezi sebou. „Každý musí sloužit druhým,“ řekl. „Ten největší musí sloužit tomu nejmenšímu,“ dodal. „To je zásada Ježíše a evangelia. Zásada služby, a nikoli ovládání a ponižování druhých,“ uzavřel.

Posléze umyl a políbil nohy 12 vězňům

Posléze umyl a políbil nohy 12 vězňům

FOTO: Profimedia.cz

Posléze umyl a políbil nohy 12 vězňům - devíti Italům a třem mužům z Brazílie, Pobřeží slonoviny a Maroka. Konzervativní katolíci v minulosti Františka kritizovali za to, že nohy umyl ženám nebo muslimům.

Rituál mytí nohou odkazuje na Ježíšovo gesto pokory vůči apoštolům krátce před jeho ukřižováním a zpravidla se odehrává v kostele. Současný papež ale tuto pokoru projevuje i výběrem míst, kam se na Zelený čtvrtek vydává.

Loni takto myl nohy trestancům v nejstarší římské věznici Regina Coeli, o rok předtím navštívil věznici Paliano u Říma, kde si odpykává tresty i řada bývalých členů mafie. V roce 2016 se obřad mytí nohou uskutečnil v uprchlickém centru v Castelnuovo di Porto u Říma, v roce 2014 v zařízení pro tělesně postižené.