Před plameny se podařilo uchránit dvě čelní věže, v nichž visí čtyři zvony, proslavené románem Viktora Huga. Podařilo se tak zabránit pádu několika tun bronzu. Největší zvon zvaný Emmanuel váží více než 23 tun a jeho vyzvánění oznámilo v roce 1944 konec německé okupace. V jakém stavu jsou věže i zvony, musí prověřit odborníci.

Vnitřek katedrály Notre-Dame po ničivém ohni

Vnitřek katedrály Notre-Dame po ničivém ohni

FOTO: Philippe Wojazer, ČTK/AP

Oheň sice přežila mramorová socha Piety sochaře Nicolase Coustoua umístěná před oltářem, ale také se musí zjistit její stav. Zobrazuje plačící Pannu Marii s tělem Ježíše Krista. Vznikla v letech 1712 až 1728 na zakázku Ludvíka XIV. na základě přání jeho otce Ludvíka XIII.

Pohled na poničený interiér katedrály Notre-Dame v Paříži

Pohled na poničený interiér katedrály Notre-Dame v Paříži

FOTO: Ludovic Marin, ČTK/AP

Historici umění se velmi obávali o tři kruhová okna s vitrážemi, které představují květy ráje. V odborné terminologii se nazývají rozety. Vznikly ve 13. století, postupně se tento stavební prvek rozšířil na stavbách katedrál po celé Evropě. vitráže byly několikrát renovovány. Severní a jižní rozeta jsou největší, měří 13 metrů v průměru.

Video

Expirované video

BEZ KOMENTÁŘE: Historické poklady zachráněné z Notre-Dame

Pohled do katedrály po ničivém ohni

Pohled do katedrály po ničivém ohni

FOTO: Profimedia.cz

Ohromné varhany z 18. století se třemi klaviaturami a téměř osmi tisíci píšťalami se podařilo zachránit, jsou ale značně poškozené. Zasypala je suť, prach a natekla do nich voda. Malé varhany, které se nacházely pod sanktusníkem, oheň silně poškodil.

Z chrámu se podařilo bezpečně odvézt relikvie včetně nejvzácnější, jíž je trnová koruna, kterou podle věřících vložili na hlavu Ježíše Krista krátce před jeho ukřižováním. Je to věnec o průměru 21 centimetrů z propletených větviček, na nichž byly trny, svázaných zlatými nitěmi. Zachráněny byly část Kristova kříže, hřeb z kříže a také roucho svatého Ludvíka.

Pohled do hlavní lodě katedrály Notre-Dame v Paříži po ohni, který ji zachvátil.

Pohled do hlavní lodě katedrály Notre-Dame v Paříži po ohni, který ji zachvátil.

FOTO: Christophe Petit Tesson, ČTK/AP

Před několika dny bylo sejmuto 16 měděných soch, které lemovaly střechu. Představují 12 apoštolů a čtyři evangelisty. Nacházejí se v restaurátorské dílně v Périgueuxu na jihozápadě Francie. Sochy byly na střechu umístěny ve stejné době jako věžička architekta Violleta-le-Duca.

Pohled do hlavní lodi pařížské katedrály Notre-Dame, kterou zachvátil požár

Pohled do hlavní lodi pařížské katedrály Notre-Dame, kterou zachvátil požár.

FOTO: Christophe Petit Tesson, ČTK/AP

Přestát požár by měly i další cenné sochy z vnitřku katedrály, ale musejí je prohlédnout historici umění a zjistit jejich současný stav. Jednou z nich je 1,8 metru vysoká socha představující Madonu s dítětem z počátku 14. století. Celkem je v katedrále 37 soch představujících Pannu Marii, patří k nim i moderní díla. V jižní části příčné lodi je socha svaté Terezy z roku 1934, vytvořená Louisem Castexem. V kapli sv. Ferdinanda je umístěna socha sv. Antonína Paduánského, která byla vytvořena v roce 2013.

Škody, které napáchal ničivý požár na pařížské katedrále Notre-Dame

Škody, které napáchal ničivý požár na pařížské katedrále Notre-Dame.

FOTO: Christophe Petit Tesson, ČTK/AP

Před plameny se podařilo zachránit všechna umělecká díla uchovávaná v katedrální pokladnici, například vrcholné dílo 18. století - obraz Navštívení od Jeana Jouveneta z roku 1716 - a zbytky barokního vybavení chóru.

Pohled na pařížskou katedrálu Notre Dame poté, co se podařil uhasit požár.

Pohled na pařížskou katedrálu Notre-Dame poté, co se podařilo uhasit požár.

FOTO: Thibault Camus, ČTK/AP

Vnitřní vybavení katedrály utrpělo především kvůli kouři a vodě během hašení. Právě poškození kouřem bude hlavním problémem u většiny obrazů. Všechny prohlédnou experti z Louvru, kde budou postupně vysušeny a restaurovány.

Hasiči cvičili záchranu Notre-Dame už před sto lety
Hrdina z Paříže: Kaplan vběhl do hořící katedrály, aby zachránil trnovou korunu
První snímky vnitřku vyhořelé katedrály Notre-Dame
Požár katedrály Notre-Dame je pod kontrolou
Konstrukce katedrály Notre-Dame zůstane zachována od kompletní zkázy

V troskách, které dopadly na zem, se podařilo ve středu nalézt měděného kohouta, jenž zdobil špičku štíhlé věže nad chrámovou lodí. Tepaný pták, kterého už mnozí považovali za nenávratně zničeného, se zachoval v relativně dobrém stavu. V jeho útrobách jsou podle církve schované ostatky patronů francouzské metropole, svaté Jenovéfy (Sainte Geneviéve) a svatého Diviše (Saint Denis), a také část Kristovy trnové koruny. Relikvie mají chránit obyvatele Paříže.

Detail hořící špičky zadní věže katedrály Notre-Dame. Věž se později zřítila.

Detail hořící špičky zadní věže katedrály Notre-Dame. Věž se později zřítila.

FOTO: Benoit Tessier, Reuters

Jak se šířil požár katedrálou Notre-Dame

Jak se šířil požár katedrálou Notre-Dame.

FOTO: ČTK