Více než polovině obětí bylo v době zneužití méně než 13 let a každá šestá oběť, tedy asi 600 dětí, byla znásilněna. Podle studie se zneužívání dopustilo 1670 katolických kněží, jáhnů a členů mnišských řádů. Jen třetina pachatelů se musela podrobit církevněprávnímu procesu, na jehož konci ale byly minimální sankce, často ani to ne.

Trevírský biskup Stephan Ackermann, který má v biskupské konferenci na starost tuto problematiku, v reakci na zveřejnění studie prohlásil, že církev si je vědoma rozsahu zneužívání. "Je to pro nás skličující a ostudné," řekl Ackermann.

Předčasné zveřejnění studie však označil za politováníhodné, zvláště když se dosud s celou studií ještě neseznámili ani členové biskupské konference. Oficiálně měla být zveřejněna až 25. září na shromáždění ve Fuldě.

Osobní spisy se falšovaly

Autoři studie z univerzit v Mannheimu, Heidelbergu a Giessenu vyhodnotili dokumenty z 27 německých diecézí, které se týkaly 38 000 zaměstnanců katolické církve. Odhady počtu obětí zneužívání i jeho pachatelů se podle nich drží při spodní hranici. Čísla mohou být podle nich ve skutečnosti mnohem vyšší. Odhadovaný počet pachatelů představuje podle Spiegelu 4,4 procenta činných duchovních.

Na polovinu všech případů by se nepřišlo, kdyby oběť nepožádala o odškodnění, uvedli autoři studie, podle nichž osobní spisy jednotlivých duchovních informace o obvinění ze sexuálního obtěžování často vůbec neobsahují. Řada osobních spisů byla podle studie také dodatečně zfalšována či zničena. Právě z toho autoři usuzují, že skutečný počet zneužívajících i zneužitých je mnohem vyšší.

Zneužívání může být stále aktuální

"Není důvod se domnívat, že by v případě zneužívání nezletilých duchovními katolické církve šlo o tematiku uzavřenou v minulosti a překonanou," píší autoři studie. Podle časopisu Spiegel tak naznačují, že katoličtí duchovní nezletilé nadále zneužívají.

Série skandálů kolem sexuálního násilí na nejrůznějších katolických školách a internátech, k němuž údajně docházelo především v 70. a 80. letech, otřásala Německem v roce 2010. Podobná obvinění se tehdy objevila i v Nizozemsku, Rakousku, Švýcarsku a v Irsku. V Německu tehdy vyšlo najevo například i zneužívání v proslulém dětském pěveckém sboru Řezenští chrámoví vrabci (Regensburger Domspatzen).