„Trest smrti je nepřípustný, protože porušuje nedotknutelnost a důstojnost člověka," uvádí se v pasáži nového katechismu katolické církve, kterou Vatikán ve čtvrtek zveřejnil. Církev by se podle Vatikánu měla rozhodně zasadit o zrušení trestu smrti po celém světě, neboť tento trest je v rozporu s evangeliem.

Dosud platil katechismus, který schválil v roce 1997 papež Jan Pavel II. Trest smrti povoloval jako poslední prostředek nápravy, nikoliv princip. Katolická církev hrdelní trest připouštěla jako „rozumnou reakci na závažnost některých zločinů a jako přijatelný, ale extrémní způsob ochrany společného blaha," uvádí se v prohlášení Vatikánu.

Důstojnost člověka není ztracena ani tehdy, když se někdo dopustil nejzávažnějších zločinů, tvrdí Vatikán. V současné době jsou podle katolické církve prostředky, jak chránit společnost.