„Podařilo se nám snížit o 33,85 procenta příchod migrantů. Vloni to bylo téměř 180 tisíc, letos 119 tisíc a příliv neustále klesá. Před šesti měsíci, kdy během jednoho dne v italských přístavech zakotvilo 26 plavidel s uprchlíky, by tomu nikdo nevěřil. Bylo nutné dosáhnout dohody s libyjskými úřady, a nebylo to jednoduché,“ řekl ministr při setkání s novináři.

Na námitku, že se pak uprchlíci dostanou úplně do rukou libyjských klanů, které s nimi často zacházejí nelidsky, Minniti odpověděl: „Víme velmi dobře, že situace ve sběrných táborech je často nelidská. Jenže dohoda s libyjskou vládou umožnila nejen přibrzdit příliv uprchlíků, ale i to, že UNCHR (Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky) má konečně přístup do těchto center a může přispět k jejich zlepšení.“

Žádosti o azyl se mají posuzovat už v Libyi

Na dotaz jak, Minniti odpověděl zprávou o vytvoření tzv. humanitárního koridoru mezi Libyí a Itálií. „UNCHR přímo v Libyi vyhodnotí žádosti o azyl jednotlivců. Zajímá se o lidi prchající z občanských válek, o děti, ženy, nemocné. Ty pak bezpečně, letadlem, dopraví do Itálie. Přicházejí již jako uprchlíci, nikoliv jako ilegální migranti. Dostanou se do péče různých humanitárních organizací, často vedených katolíky či protestanty. Počítáme s tím, že během roku 2018 takto do Itálii přijde deset tisíc osob. Zatímco třicet tisíc lidí, kteří nemají právo na azyl, bude navráceno do zemí, odkud přišli.“

A těch deset tisíc osob zůstane v Itálii? zněl další dotaz. „I zde se situace zlepšila. V roce 2016 do jiných zemí EU přemístěno 2500 lidí, letos jich už bylo 11 tisíc, takže se situace v italských sběrných střediscích už normalizovala.“

Na dotaz, co si myslí o postoji zemí Visegrádské čtyřky, Minniti reagoval mlčky – jen pokrčením ramen.