Vyšetřovatelé podle polských médií prověřují možnost, že vojáky k sebevraždě někdo přiměl a zajímají se také o to, zda jim při ní někdo neasistoval.

První poddůstojník se zastřelil služební zbraní ve své kanceláři na letecké základně ve Swidwinu, druhý se oběsil v rodné obci Miroslawiec Západopomořanském vojvodství.

Muži byli stejně staří, sloužili ale každý u jiné jednotky a neměli mezi sebou blízký vztah.